Referenser

»Stor fördel med Lauterbach och hög kvalitet på Nohaus support

"En stor fördel med att använda debuggers från Lauterbach är att de har samma användargränssnitt oavsett målprocessor. Det gör att alla script vi använder enkelt kan återanvändas. Vi har heller aldrig haft några problem i samband med inkopplingen av debuggern till målsystemet.

Jag är också väldigt nöjd med Nohaus support. De ger snabba svar och jag får ofta veta mer än bara det jag har frågat om. Vid ett tillfälle hittade jag ett fel i det grafiska gränssnittet till debuggern. Jag meddelade det till Nohau och fick en rättning skickad till mig dagen efter. Det är ytterligare ett exempel på den höga kvaliteten på supporten."

Kommentarer från en projektledare inom försvarsindustrin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Now with Visure Requirements we are already experiencing the benefits of an improved Requirements Definition and Management process in new customer projects. And we expect even larger impacts in the future as our implementation expands." 

Jari Kokkonen R&D QA Manager EKE-Electronics Ltd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»Hur hanterar Ni krav i en föränderlig värld? - Caliber RDM

Vilka utmaningar man kan stöta på och vilka processer man bör tänka på.

Läs hela intervjun...

Intervju med Katalin Huszar Dahl, Principal Analyst och processansvarig för Krav & Test från Euroclear Sweden och Björn Gullberg, Technical Business Development Manager från JavaBra Datakonsult.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»Framgång med modelldriven utveckling

"Agila metoder fungerar även för komplexa system som säkerhets system med hög kvalitetspolicy." VD inom medicinindustrin

"Med modellbaserat arbetssätt blir systemt tydligare eftersom du får upp det i modeller och sekvensdiagram."
Projektledare inom försvarsindustrin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Contact

Request more information..

Mikael Johnsson

phone: +46 (0) 40 59 22 01
mikael.johnsson@nohau.se

 
Share |