Kode analyse

Test kan være dyrt og en proces uden ende. Findes der lettere måder at sikre leverance af kode af høj kvalitet?

Ja! Brug af teknologi, værktøjer PRQACodeSonar® eller PC-Lint, som tjekker din kildekode før check-in, sikrer at du leverer kode som:

  • strukturelt set er korrekt, det vil sige uden memory leaks, sikkerhedssvagheder mv.
  • efterlever dit firmas kodestandarder fx MISRA, CWE, CERT eller OWASP.
  • ikke indeholder uønskede afhængigheder.
  • overholder accepterede licensstandarder fx GPL

Nohau hjælper med løsninger til statisk kode analyse, der kan spare dig for måneders anstrengelser med test og omkodning. Vi har også mange års erfaring med unit- og integrationstest samt eksperter, der kan hjælpe med automatisering af tests.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Det er umuligt at lave total test i software udvikling, men jeg mener, at den succes vi har haft med statisk kode analyse har været så tydelig, at jeg kan sige, at det er uansvarligt ikke at bruge det."

John Carmack, skaber af Doom og Quake, om brugen af statisk kode analyse

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Service #11

Kode sundhedstjek

Sammen screener vi din kildekode for at identificere fejl, security leaks, samt kode, der kræver refactoring, og kode, der ikke passer med dine kodestandarder.

Kontakt os for mere information

Contact

Request more information...

Flemming Jensen

phone: +45 44 52 16 60
mobile: +45 24 21 16 60
fkj@nohau.dk  

 
Share |