Kravhåndtering

Vi er specialister i definering og håndtering af krav

Unøjagtig definering af krav og manglende evne til at håndtere forandringer og sporbarhed i kravene er skyld i, at projekter mislykkes eller koster mere end forventet.

Bedre definering af krav og effektiv håndtering af kravene igennem applikationens livscyklus reducerer rework-aktiviteten og resulterer i applikationer, der i højere grad lever op til brugernes krav og ønsker.

Vores kravdefinerings- og håndteringsløsning gør det muligt for dig at levere software med forudsigelighed. Det sker ved at definere de rigtige krav fra start og håndtere dem igennem softwarens livscyklus.

  • Produktportefølje-håndtering. Vi hjælper dig med at håndtere din produktportefølje og støtter din planlægning og prioritering af ressourcer og krav.
  • Software kravdefinering. Producér præcise og komplette krav ved at specificere, analysere og validere kravene tidligt. Vær sikker på at din proces involverer alle interessenter.
  • Software kravhåndtering. Levér den rigtige software tidligere og konsistent ved at følge udviklingen ved prioritering, kommunikere ændringer og følge kravene gennem implementering til test.
 

 

Contact

Request more information...

Flemming Jensen

phone: +45 44 52 16 60
mobile: +45 24 21 16 60
fkj@nohau.dk  

 
Share |